Održani sastanci sa organizacijama članicama Mreže ABCD i Mreže za oporavak BiH

U junu 2022. godine, putem Zoom platforme održan je sastanak sa ABCD mrežom, koja je formirana u okviru regionalnog projekta Biram Oporavak, koji Udruženje Proslavi Oporavak sprovodi u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga (WFAD) i organizacijama Preporod iz Crne Gore i Izlazak iz Srbije.

Ova Mreža za cilj ima umrežavanje i mobilizaciju resursa koji su dostupni u lokalnoj zajednici radi podrške u socijalnoj integraciji i inkluziji marginaliziranih skupina pogođenih problemom ovisnosti. Pored toga, sasatank je održan u svrhu razmjene informacija o promjenama u organizacijama koje su se desile u proteklom periodu i planiranju narednih koraka.

Također, kao dio dugogodišnje saradnje i međusobne podrške organizacija koje djeluju na polju oporavka od ovisnosti, 15. juna, putem Zoom platforme, održan je i sastanak Mreže za oporavak BiH. Sastanak je održan u svrhu razmjene informacija o trenutnom stanju u organizacijama i izazovima sa kojima se suočavaju u svojem radu, procjeni potreba te planiranju narednih koraka.

U okviru svih organizacija, primjetno je povećanje broja osoba koje se javljaju za pomoć i podršku u procesu oporavka, a neki od izazova koji su prisutni odnose se na nedostatak razvijenih programa pružanja pomoći osobama koje imaju dodatnih poteškoća sa mentalnim zdravljem i/ili koje se javljaju za pomoć zbog problema ovisnosti o alkoholu ili kocki. Jedan od načina na koji je moguće unaprijediti međusobnu saradnju, istovremeno osnažiti svoju organizaciju i pružiti podršku korisnicima, osim dosadašnje kontinuirane međusobne saradnje i razmjene iskustava iz prakse, je upravo i širenje Mreže za oporavak uključivanjem drugih organizacija, koje bi potencijalno mogle odgovoriti na izazove sa kojima se drugi suočavaju u svojem radu.

Na oba sastanka govorilo se i o promotivnim kampanjama kao i o nadolazećim aktivnostima, uključujući Okrugli stol povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge (26.06.) te nadolazeći Regionalni Forum koji će biti održan u novembru 2022. godine.